Condoleren

Peynsaert Jacqueline, wed. José Van Cauwenberghe, het afscheid had plaats in intieme kring.