Een christelijk afscheid

Een christelijke gebedsdienst wordt verzorgd door een priester, diaken of pastoraal medewerker, die steeds in samenwerking met de familie, invulling, vorm en inhoud aan de plechtigheid geeft.

Het waardevolle effect van persoonlijke christelijke afscheidsplechtigheden metzinvolle duiding is voldoende bewezen door therapeuten. 

Vanuit ons team voorgangers-gebedsleiders en pastoraal medewerkers proberen wij dan ook vanuit het christelijk geloofsverhaal samen met nabestaanden te zoeken en te werken naar een passende, persoonlijke, zinvolle en eigentijdse uitvaartplechtigheid.

Onze mensen hebben daartoe een solide opleiding en "roeping" en bezitten de pastorale en liturgische vaardigheden om nabestaanden in hun rouwproces respectvol en liefdevol nabij te zijn.

Een waardevol en goed afscheid vraagt echter een goede voorbereiding en begeleiding. Tevens vereist het dat de voorganger kan werken met symbolen en rituelen die herkenbaar, troostend en zinvol zijn, die aansluiten bij de traditie waarin mensen zijn opgevoed.

Spiritualiteit en zinvolle duiding zijn daar immers onlosmakelijk mee verbonden.


Om nabestaanden en de aanwezigen houvast, hoop en troost te bieden zijn onze uitvaartplechtigheden steeds positief en christelijk geïnspireerd. We zijn er echter van overtuigd dat het christelijk geloofsverhaal aan heel wat mensen nog steeds troost en houvast kan bieden tijdens een rouwproces. U kan kiezen uit verschillende liturgische vormen. Maar alle plechtigheden die door onze pastores worden voorgegaan, hebben een open, oecumenisch, persoonlijk en eigentijds karakter, geïnspireerd door het bijbels geloofsverhaal.

Een christelijk afscheid wordt georganiseerd door een priester, een diaken of door één onze eigen gebedsleiders.