Een neutraal-filosofisch afscheid … als ode aan het leven

Wij bieden ook ruimte voor een neutraal-filosofische plechtigheid, die voorgegaan worden door gedreven en geëngageerde mensen, die steeds in samenspraak en overleg met familie komen tot een persoonlijk en intiem moment van afscheid.

Na een rustig gesprek vanuit het hart met de familieleden over het levensverloop, de levensvisie, de levenshouding en de familiebanden van de overledene wordt deze gespreksinhoud in woord, tekst, foto’s en muziek verweven tot een dankbare, respectvolle en serene afscheidsdienst. Daarbij staat de liefde en de genegenheid van de familie voor de overledene centraal. Zo wordt in het Meditorium een ode gebracht aan hét leven en worden in klank en taal de oplichtende herinneringen geladen met lichtjes van hoop en kan uit het verdriet een glimlach worden geboren als groeibodem voor het verdere leven.

Na de neutrale dienst wordt op de begraafplaats, het urnenveld, de strooiweide of het columbarium met een eenvoudige troostvolle ceremonie afscheid genomen van de overledene en wensen wij alle leden van de familie vrede en vreugde toe voor de toekomst.