Grote belangstelling OBD

donderdag, 10 oktober 2013 15:04

Vorige zondag 6 oktober j.l. kon men de organisatie en werking van Uitvaartzorg D'hondt nog beter leren kennen tijdens onze deelname aan de Openbedrijvendag (OBD). De belangstelling en interesse van het publiek was bijzonder groot. Zo konden de geïnteresseerden o.a. kennis maken met de werkprocessen binnen ons bedrijf, de verzorging van een overledene, wat een crematie inhoudt, mogelijks toekomstige technieken zoals resomatie en veel meer. Onze medewerkers beantwoordden met plezier de vele vragen van de bezoekers.

De ganse dag door was er sfeervolle live-muziek en werden er dia-presentaties betreffende onze werking getoond. Na afloop van het bezoek kon men napraten bij een tas koffie en versnaperingen waarvan de opbrengst integraal geschonken wordt aan het goede doel meer bepaald palliatieve zorgen.

Wij willen dan ook op deze manier al de mensen bedanken voor hun bezoek en getoonde interesse.