Er is licht ...

maandag, 22 december 2014 12:58

 Er is licht

dat ver boven alle dingen
op aarde schijnt;
ver boven ons allen,
ver boven de hemelen,
ver boven de hoogste,
de allerhoogste hemel:
het is het licht
dat schijnt in ons hart.

 

Wij wensen u allen geborgen kerstdagen


en alle goeds voor het nieuwe jaar  !!

 

Geert & Gretel en kinderen,

het voltallig team van uitvaartzorg D'HONDT,

Oudenaarde, 24 december 2014.