St Jozefskerk Oudenaarde

vrijdag, 08 juni 2018 16:21

Vanaf 1 juli 2018 kunnen er in de Sint-Jozefskerk te Oudenaarde geen uitvaartplechtigheden meer plaatshebben.

Voor kerkelijke uitvaartliturgie verwijst het kerkbestuur door naar de andere kerken in ons dekenaat.