Kan de uitvaart van mijn dierbare nog doorgaan?

woensdag, 18 maart 2020 15:26

Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus in te dijken, werden de maatregelen voor de Belgische uitvaartsector bijgesteld.

Dit brengt voor nabestaanden heel wat onzekerheden met zich mee, met als voornaamste vraag: 'kan de uitvaart van mijn dierbare nog doorgaan?'. We doen ons best om u hierop een pasklaar antwoord te bieden. 

Bijeenkomsten waar veel mensen samenkomen is niet toegestaan, om die reden kan de uitvaartplechtigheid enkel doorgaan in intieme kring. Concreet wordt dit begrip gedefinieerd als maximaal 20 personen. De plechtigheden zullen ook worden ingekort zodat een dienst niet langer dan 45 minuten in beslag neemt. 

Vervolgens zijn er nog een aantal andere maatregelen waarop we uw aandacht willen vestigen:

 

  • wanneer u langskomt voor het bespreken van een uitvaart of voor het groeten van een overledene vragen we u om het aantal mensen te beperken tot 2 personen;
  • we raden aan de mensen van boven de 70 jaar of met een zwakke gezondheid om zich niet te verplaatsen naar het uitvaartcentrum;
  • het omhelzen en handdrukken wordt vervangen door een knikje of een liefdevol woord;
  • we vragen om de instructies van de overheid op te volgen, en dus anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

 

Bij Uitvaartzorg D'hondt wensen we te benadrukken dat er steeds op een later tijdstip een herdenkingsmoment kan worden gehouden.