Belangrijke update m.b.t. maatregelen door Coronavirus

donderdag, 19 maart 2020 18:57

Opnieuw zijn de maatregelen die van toepassing zijn op de uitvaartsector bijgesteld. We bezorgen u de huidige stand van zaken.

Omvang: de begrafenisceremonie moet in familiale of intieme kring gebeuren en beperkt blijven tot die mensen die de familie als essentieel beschouwt. Het eerder vermeldde aantal van 20 personen is niet langer van toepassing. Het begrip intieme kring valt dus vrij in te vullen door de nabestaanden, al rekent men hier op het gezond verstand van elkeen. 

Vervoer: familie en intimi wordt aangeraden om hun eigen privé-vervoer te gebruiken om zich naar en van de locatie te verplaatsen en om contact te vermijden met mensen die niet tot hun eigen gezin behoren.

Begroeting: de begroeting tussen de nabestaanden en de genodigden bij het binnenkomen van de uitvaartdienst verhoogt het besmettingsrisico door de vele fysieke contacten tussen verschillende personen. Dit moet worden vermeden.

Tijdens de plechtigheid: bewaar zoveel mogelijk de social distancing tussen personen die niet tot hetzelfde gezin behoren, door bvb. de afstand tussen stoelen, of stoelen te reserveren voor social distancing.

Hygiëne: De aanwezigen moeten zich bewust zijn van het belang van regelmatige handhygiëne en een goede hoestetiquette. Rechtstreeks fysiek contact wordt afgeraden. Personen die symptomatisch zijn, dienen de dienst te verlaten.

Als alternatief kan er ook op een later moment een herdenkingsmoment gehouden worden, waarop iedereen kan worden uitgenodigd, en waarbij deze maatregelen hopelijk niet meer van toepassing zullen zijn.