Nieuws

Een jaar is vergleden zonder dat het verlangen verkleint naar alle dingen die we samen deden en de jij die in mij nooit verdwijnt ... Graag nodigen we jullie uit op 1 november  voor een neutraal bezinningsmoment  om 14 uur of…
Deze boeiende job houdt in het onthaal van families in het uitvaartcentrum en daarbij hulp bieden in drukwerk, bloemen  en andere uitvaartartikelen.  Daarnaast ben je ook een kei in fotoshop en office programma’s voor ontwerp en druk van rouwbrieven en…
Wij zijn op zoek naar mensen die ons team willen versterken dat instaat voor de overbrengingen. Bij een overlijden breng je dan de overledene over naar het funerarium waar je daar dan in staat voor de eerste verzorging. Er wordt…
Vanaf 1 juli 2018 kunnen er in de Sint-Jozefskerk te Oudenaarde geen uitvaartplechtigheden meer plaatshebben. Voor kerkelijke uitvaartliturgie verwijst het kerkbestuur door naar de andere kerken in ons dekenaat.