Nieuws

Wij zoeken gemotiveerde medewerkers die instaan voor het onthaal, dragen van de kist, uitdelen van prentjes ....   tijdens onze uitvaartdiensten wij vragen een verzorgd voorkomen en discretie. Lijkt deze jog iets voor u mag je zeker contact opnemen met Gert…
Wij zijn op zoek naar mensen die ons team willen versterken dat instaat voor de overbrengingen. Bij een overlijden breng je dan de overledene over naar het funerarium waar je daar dan in staat voor de eerste verzorging. Er wordt…
Vanaf 1 juli 2018 kunnen er in de Sint-Jozefskerk te Oudenaarde geen uitvaartplechtigheden meer plaatshebben. Voor kerkelijke uitvaartliturgie verwijst het kerkbestuur door naar de andere kerken in ons dekenaat.